Om nettbutikken

Nettbutikken drives i samarbeid med Artisti Profil AS og all kontakt vedrørende kjøp, reklamasjoner m.m rettes til Artisti Profil AS via kundeservice, tekna@kunde-service.no.
Er det produkter du ikke finner, ønsker om nye produkter eller har du tilbakemeldinger på produktene, send oss en e-post på butikk@tekna.no.

Artisti Profil AS
Postadresse: Postboks 92 Alnabru, 0614 OSLO
Besøksadresse: Strømsveien 308, 1081 OSLO
Org.nr.: 994932772MVA
www.artisti.no/profil
Kundeansvarlig: Lill Kristin Markussen - lkm@artisti.no - +47 21 50 93 28


Om Artisti Profil AS

Artisti Profil AS er en del av Artisti-gruppen (www.artisti.no).

Artisti Profil er ISO-sertifisert i Ledelsessystem for kvalitet (NS-EN ISO 9001:2015) og Ledelsessystem for miljø (NS-EN ISO 14001:2015). Vi har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2008 og har gullstatus i EcoVadis.
Gjennom vår ISO-sertifisering dekker vi 13 av 17 bærekraftsmål.

Artisti Profil produserer og handler mye med produsenter og fabrikker i Østen og det stilles strenge krav til oss som importør å ha kontroll på hvordan produksjonsforholdene er på de ulike stedene vi produserer. Vår ISO-sertifisering, vårt medlemskap i Etisk Handel og vår forpliktelse til FNs bærekraftsmål skjerper oss i dette arbeidet. Dette skal også være deres sikkerhet for at de produkter dere kjøper er trygge når det kommer til miljø og bærekraft.

Mer informasjon om Artisti Profils arbeid med bærekraftig forretningspraksis, aktsomhetsvurderinger og retningslinjer kan leses her.

Vi har årlige fabrikkbesøk i Østen og unngår fabrikker som scorer dårlig på miljø- og arbeidsforhold.
Vi har fokus på miljøvennlig og bærekraftig produksjon.
Vi velger god kvalitet på produkt som øker produktets levetid.
Vi tar i bruk alternativ emballasje for å redusere plastbruk.
Vi tester produkter for å sikre at de ikke har miljøskadelig innhold og samsvarer med lover og forskrifter i Norge og Europa.

Artisti drifter eget lager og kundeservice i Grimstad med egne ansatte. Artisti har tariffavtale med Handel og Kontor og Parat.

Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.